Základná škola, Odborárska 1374,

Nové Mesto nad Váhom
 

ŠKOLA S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY


 Po kliknutí bude stránka presmerovaná